Контакт-центр (0322) 907 104, (067) 33 32 104
 
Контакт-центр (0322) 907 104, (067) 33 32 104

Договір розподілу

26.07.2018 / 14:08

ПАТ «Львівгаз» інформує про зміни в типовому договорі розподілу природного газу

26 липня 2018 року набуває чинності постанова НКРЕКП від 12 липня 2018 р. № 691, згідно якої до Типового договору розподілу природного газу, затвердженого постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 р. № 2498, вносяться наступні зміни:
Зміни в типовому договорі на розподіл газу Зміни в типовому договорі на розподіл газу ФОТО: 104.ua

1) пункт 6.2 розділу VI доповнено новим абзацом такого змісту:

«До встановлення тарифів на послуги розподілу природного газу, виходячи з величини приєднаної потужності об’єкта споживача відповідно до Кодексу газорозподільних систем, оплата послуг здійснюється за тарифами, встановленими Регулятором для Оператора ГРМ, за фізичний обсяг розподілу природного газу.»;

2) пункт 8.2 розділу VIII викладено в такій редакції:

«8.2. У разі порушення Споживачем, що не є побутовим, строків оплати за цим Договором він сплачує пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла в період, за який сплачується пеня, від суми простроченого платежу за кожен день прострочення платежу.

У разі порушення Споживачем, що є побутовим, строків оплати за цим Договором він сплачує пеню в розмірі 0,01 відсотка суми боргу за кожен день прострочення. Загальний розмір нарахованої пені не може перевищувати 100 відсотків загальної суми боргу. Нарахування пені на заборгованість Споживачів, що є побутовими, здійснюється від 01 травня 2019 року.

Нарахування пені здійснюється починаючи з першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного строку здійснення оплати за цим Договором.»;

3) пункт 9.1 розділу ІХ доповнено новими підпунктами такого змісту:

«6) відмови споживача від встановлення лічильника газу, що здійснюється за ініціативи та за кошти Оператора ГРМ, з урахуванням Закону України «Про забезпечення комерційного обліку природного газу»;

7) відмови представникам Оператора ГРМ в доступі на об’єкти або земельну ділянку Споживача, де розташована газорозподільна система та/або газове обладнання, та/або комерційний вузол обліку газу, для здійснення контролю відповідності встановленого газоспоживаючого обладнання проектній документації, обстеження газових мереж до ВОГ та/або газоспоживаючого обладнання.»;

4) пункт 12.3 розділу ХІІ доповнено новим абзацом такого змісту:

«У разі зміни власника об’єкта, підключеного в установленому порядку до газорозподільної системи Оператора ГРМ, та необхідності укладення Договору з новим власником Договір з попереднім власником може бути розірвано Оператором ГРМ в односторонньому порядку. При цьому одностороннє розірвання договору не звільняє попереднього власника від виконання зобов’язань у частині оплати наданих послуг.»;

5) примітку до додатка 1 доповнено абзацом такого змісту:

«За наявності іншого співвласника об’єкта Споживача або за відсутності у Споживача документа, яким власник (співвласник) об’єкта уповноважує його на укладання Договору, заява-приєднання додатково має містити погоджувальний підпис такого власника (співвласника).».

 

У зв’язку з цим від 26 липня 2018 р. Типовий договір розподілу природного газу має наступну редакцію:

Джерело: